សូមស្វាគមន៍   ឡក់ចូល / ចុះឈ្មោះ

មាន​ដឹង​នៅ?? មនុស្ស​ស្រី​គេង​លេច​ទឹកកាម​ដាក់​ខោ​ប៉ុន្មាន​ដង​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ…

  • 8 months ago
  • កូនមាន់

188ASIA.COM ការកម្សាន្តអនឡាញលំដាប់ពិភពលោក មានតែមួយគត់នៅកម្ពុជា

យើង​តែងតែ​ធ្លាប់​ដឹង​ថា មនុស្ស​ប្រុស​គេង​លេច​ទឹកកាម​ដាក់​ខោ ប៉ុន្តែ​មនុស្ស​ស្រី​ក៏​ដូចគ្នា​ដែរ។ មនុស្ស​ស្រី​ក៏​អាច​ភ្ញាក់ឡើង​សើម​ខោ​ដោយ​មិន​កំណត់​ថា​ជា​ស្រី​ក្រមុំ​ឡើយ។ ខាងក្រោម​នេះ​អ្នក​នឹង​ដឹង​ពី​ការគេង​លេច​ទឹកកាម​របស់​មនុស្ស​ស្រី៖

អ្វី​ទៅ​ជា​ការគេង​លេច​ទឹកកាម?

មាន​ដឹង​នៅ?? មនុស្ស​ស្រី​គេង​លេច​ទឹកកាម​ដាក់​ខោ​ប៉ុន្មាន​ដង​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ…

ស្រប​ពេល​ដែល​បុរស​យល់សប្តិ​ឃើញ​អាអូនតូច​ឡើង​រឹង ហើយ​បាញ់​ទឹកកាម ចំណែក​ស្ត្រី​វិញ​សុបិន្ត​កើត​អារម្មណ៍​ពុះកញ្ជ្រោល​ក្នុង​អំឡុង​ពេល​គេង​ទើប​បណ្តាល​ឱ្យ​លេច​ទឹកកាម។

តើ​មនុស្ស​ស្រី​គេង​សម្រេច​ទឹកកាម​ដោយ​របៀប​ណា?

ស្ត្រី​កើត​អារម្មណ៍​សម្រើប​ក្នុង​យល់សប្តិ​ពេល​កំពុង​គេងលក់​ធ្វើឱ្យ​បាញ់​ទឹកកាម​ក្នុង​ពេល​រាត្រី។ ពេល​អ្នក​គេង​យល់សប្តិ លំហូរ​ឈាមទៅកាន់​ទ្វារមាស​កើនឡើង​សម្រួល​ដល់​សារពាង្គកាយ។

មាន​ដឹង​នៅ?? មនុស្ស​ស្រី​គេង​លេច​ទឹកកាម​ដាក់​ខោ​ប៉ុន្មាន​ដង​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ…

វា​ជា​រឿង​ធម្មជាតិ​ទៅហើយ​ដែល​អ្នក​មាន​អារម្មណ៍​សម្រើប​ក្នុង​យល់សប្តិ។ មនុស្ស​ស្រី​ឧស្សាហ៍​គេង​លេច​ទឹកកាម​ដាក់​ខោ​តិចជាង​មនុស្ស​ប្រុស ពួកនាង​អាច​ជួប​រឿង​នេះ​តែ ៣-៤ដង​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ។ តែ​ទោះជា​យ៉ាងណា មនុស្ស​ស្រី​ខ្លះ​អាច​លេច​ទឹកកាម​ដាក់​ខោ ៣-៤ដង​ក្នុង​មួយ​យប់៕

មាន​ដឹង​នៅ?? មនុស្ស​ស្រី​គេង​លេច​ទឹកកាម​ដាក់​ខោ​ប៉ុន្មាន​ដង​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ…
  • Loading...
  • ABee Milk
  • Loading...