សូមស្វាគមន៍   ឡក់ចូល / ចុះឈ្មោះ

មួក និងឆ័ត្រ ប្រើពេល​ណា​ទើបត្រូវ?

  • 1 year ago
  • Brugn

188ASIA.COM ការកម្សាន្តអនឡាញលំដាប់ពិភពលោក មានតែមួយគត់នៅកម្ពុជា

ពួកពុទ្ធមាមកៈ មិនត្រូវ​ពាក់មួក ឬបាំងឆ័ត្រ​ដើរវត្ត​ឡើយ សូម្បី​តែដើរ​កាត់​មុខវត្ត ក៏ត្រូវតែ​ដោះមួក​ពីក្បាល​ចេញ ឬបិទឆ័ត្រ​ដើរឱ្យ​ផុតពី​វត្តទៅ​សិន ចំពាក់-បាំង​តទៅទៀត។ អ្នក​ដែល​គេកាន់​គារវកិច្ច​យ៉ាង​មាំទាំ គេង​លើកដៃ​ថ្វាយ​បង្គំបង្គំ​ព្រះថែម​ទៀតផង កាល​ណាគេ​ដើរទៅ​ដល់មុខ​ព្រះវិហារ។

តែប្រសិនជា ដើរទៅ​ប្រទះ​នឹងភ្លៀង​បង្អុរ​មកនោះ គប្បី​បាំង​ឆ័ត្រ​ទៅចុះ ឯមួក​ហាមដាច់​ខាតមិន​ត្រូវពាក់​ដើរចូល​ទៅក្នុងវត្ត​ឬកាត់​មុខវត្ត​ឱ្យសោះ មិនថា​ពេល​ណាជា​ពេល​ណា​ឡើយ។

មិនតែប៉ុណ្ណោះទេ ដូចជា​ទូទូរ​សំពត់ ឬជួត​ក្បាល​ក៏ត្រូវ​មាន​កិច្ចគារវ​វត្តដូច គ្នានឹង​ពាក់មួកដែរ៕

  • Loading...
  • ABee Milk
  • Loading...