សូមស្វាគមន៍   ឡក់ចូល / ចុះឈ្មោះ
1 year ago

តើប្រិយ​មិត្តចូល​ចិត្ត​សាច់​ជ្រូកដែរ ឬទេ? ខ្មែរប្រពៃ សង្ឃឹមថា (ឆាសាច់​ជ្រូក​រស​ជាតិ​ហិរ) មួយ​មុខនេះ​ប្រាដក​ជាមិន​ធ្វើឲ្យ​លោក​អ្នក​ខក​បំណង​នូវ​រសជាតិ​ដ៏ឆ្ងាញ់​របស់វា​ឡើយ។...

1 year ago

តើ​ប្រិយមិត្ត​ណាខ្លះ​ចូលចិត្ត​ជើងមាន់? ថ្ងៃនេះ ខ្មែរប្រពៃ នឹងបង្ហាញ​ពី​វិធីធ្វើម្ហូប​ដ៏​ឆ្ងាញ់​មួយមុខ​ទៀត​ដែល​ច្នៃចេញ​ពី​ជើងមាន់​នោះ​គឺ ខជើង​មាន់​សៀង​ខ្មៅ។ ចង់ដឹងម្ហូប​មួយមុខ​នេះ​គេ​ធ្វើយ៉ាង​ណាខ្លះ សូម​អនុវត្ត​ទាំង​អស់​គ្នា​ដូចខាងក្រោម។...

1 year ago

ប៉េងបោះ​ជា​ផ្លែឈើមួយ​ប្រភេទ​ដែល​គេអាច​យក​ទៅធ្វើជា​ន្លែ​សម្រាប់​ម្ហូប​ជាច្រើន​មុខ ប៉ុន្តែ​ថ្ងៃនេះ ខ្មែរប្រពៃ នឹង​បង្ហាញ​ពី​វិធី​ធ្វើម្ហូប​មួយមុខ​ទៀត​ដែល​ផ្សំ​ឡើង​ពី​ផ្លែង​ប៉េង​បោះនេះ គឺ ស្ងោរ​ប៉េង​ប៉ោះញាត់​សាច់។ ដូច្នេះ​ចង់ដឹងថា​ម្ហូប​មួយ​មុខ​នេះ​គេត្រូវ​ធ្វើយ៉ាង​ណាខ្លះ សូម​អនុវត្ត​ទាំង​អស់​គ្នា​ដូចខាងក្រោម៖...

1 year ago

តើ​បងៗស្រី​មេផ្ទះ​ពិបាក​រកនឹក​មុខម្ហូប​សម្រាប់​គ្រួសារ​មែនទេ? មិនបាច់​គិត​ច្រើន​ទេ មក​សាក​ល្បង​អនុវត្ត ប្រហុក​នួននាង ជាមួយនឹង​ ខ្មែរប្រពៃ ទាំង​អស់គ្នា​ធានា​ថាឆ្ងាញ់​ត្រូវ​មាត់​តែម្តង។...

1 year ago

កាល​លើកមុន ខ្មែរប្រពៃ ធ្លាប់​បាន​បង្ហាញ​ពីវិធី​ធ្វើ តុង​យ៉ាំបង្កង និង​ តុង​យ៉ាំ​ភ្លៅមាន់ រួចមក​ហើយ ប៉ុន្តែ​ថ្ងៃនេះ​ប្រិយមិត្ត​នឹង​បាន​ដឹង​ពីវិធីធ្វើ តុង​យ៉ាំត្រី វិញម្តង។ ដូច្នេះកុំឱ្យ​ខាត​ពេល​យូរ​សូម​អនុវត្ត​ទាំង​អស់គ្នា​ដូច​ខាង​ក្រោម៖ ...

1 year ago

ថ្ងៃនេះ ខ្មែរប្រពៃ សូម​ធ្វើការ​ណែនាំ​ម្ហូប​មួយ​មុខ​ទៀត​ដែល​គេចូល​ចិត្ត​ញ៉ាំ​ផ្ទាប់​ជាមួយ​នឹង​បន្លែឆៅ​ក៏បាន​ ឆ្អិនក៏​បាន នោះគឺ ប្រហុក​អំពិលទុំ។ ដូច្នេះចង់​ដឹងថា​ម្ហូប​មួយមុន​នេះ​គេ​ត្រូវ​ផ្សំគ្រឿង និង​វិធីធ្វើ​យ៉ាង​ណាខ្លះ? សូម​អនុវត្ត​ជាមួយគ្នា​ដូចខាងក្រោម៖...

1 year ago

នៅថ្ងៃនេះ​ ខ្មែរប្រពៃ សូម​​បង្ហាញពី​វិធី​ធ្វើនំ​តាម​បែប​ថៃវិញម្តងគឺ នំស្នូល​ដូង​ជាមួយ​ស្ករត្នោត។ ចង់​ដឹង​​ថា​នំ​មួយ​ប្រភេទ​នេះ​ត្រូវធ្វើ​យ៉ាងណា​​ខ្លះ សូម​អនុ​វត្ត​ទាំង​អស់​គ្នា​​ដូច​ខាង​ក្រោម៖...

  • ABee Milk
  • Loading...